Το Taekwondo είναι από τα καλύτερα συστήματα στην άοπλη αυτοάμυνα. Έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει κάθε μορφή επίθεσης και έχει εξελιχθεί μέσω αιώνων σκληρής εμπειρίας. Επιπλέον, εκτός από τις φυσικές εκπαιδεύει και τις διανοητικές και συναισθηματικές δεξιότητες του αγώνα. Η σωματική δύναμη και το μέγεθος είναι σημαντικές αλλά όχι οι καθοριστικές παράμετροι στο Taekwondo, αφού βασίζεται στην τεχνική, την ταχύτητα και το συντονισμό.