Αν και η Σχολή μας παραμένει προσηλωμένη στη καλλιέργεια του Κλασσικού Tae Kwon Do, διατηρεί ένα ολιγομελές αγωνιστικό τμήμα. Αποτελείται κυρίως από άτομα μικρής ηλικίας, αν και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που προπονούνται και συμμετέχουν σε αγώνες και άτομα μεγαλύτερα, φτάνοντας την ηλικία των 45 ετών. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή του Tae Kwon Do, δεν συνιστά όμως την Πολεμική Τέχνη.

Για τις μικρές ηλικίες ο συναγωνισμός μπορεί να δώσει πολλά οφέλη, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, δίνοντάς τους πολύ καλή φυσική κατάσταση, αυτοεκτίμηση, πειθαρχία, μια θετική εστίαση στη ζωή. Για δε τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες, ένα πολύ δυνατό κίνητρο για ανάπτυξη εξαιρετικής φυσικής κατάστασης, χαλάρωση από το καθημερινό άγχος, έλεγχο του βάρους, μια νέα πρόκληση.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή μικρού αριθμού αγωνιζομένων, μας επιτρέπει μια εξατομικευμένη προπονητική διαδικασία, με αποτέλεσμα την ποιοτική δουλειά και το πολύ γρήγορο αποτέλεσμα.