Το Taekwondo είναι για τον καθένα. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά ή ηλικιωμένοι μπορούν να μάθουν. Οι γυναίκες στο μάθημα εκπαιδεύονται το ίδιο με τους άνδρες. Τα παιδιά μπορούν να ωφεληθούν από τη αυτοπειθαρχία, και οι δεξιότητες που θα αναπτύξουν θα βελτιώσουν την αυτoπεποίθηση και το χαρακτήρα τους. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση με τους νέους, αν και φυσικά ο εκπαιδευτής δεν θα απαιτήσει το ίδιο επίπεδο αντοχής. Ο κάθε εκπαιδευτής σας ωθεί στο καλύτερο που μπορείτε να επιτύχετε, δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός με οποιονδήποτε στο μάθημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εξάσκηση σας ώστε να ταιριάζει με τη δύναμη και τις δεξιότητες σας, αλλά, όσο σκληρότερα προσπαθείτε τόσο περισσότερο θα ωφεληθείτε.