Δεν είναι απαραίτητο. Το Taekwondo θα βελτιώσει σταδιακά τη φυσική σας κατάσταση. Η προσπάθεια που καταβάλετε για να εκτελέσετε σωστά τις τεχνικές θα σας βελτιώσει.