Στο μάθημα πέραν μιας καλής προθέρμανσης εξασκούνται και οι τρεις πτυχές που αποτελούν το Taekwondo: τα Kibon (βασικές τεχνικές), τα Poomsae (προκαθορισμένοι συνδυασμοί βασικών τεχνικών) και το Kyorugi (μονομαχία). Τα Kibon περιλαμβάνουν τη συστηματική εκμάθηση των διάφορων κτυπημάτων με τα χέρια, των μπλοκαρισμάτων, των λακτισμάτων και των στάσεων. Το Kyorugi είναι η εφαρμογή των τεχνικών που μαθαίνονται στα Kibon. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα Kyurugi που διαφέρουν στον βαθμό της ελευθερίας των επιλογών, από τον απόλυτα προκαθορισμένο έως και τον απόλυτα ελεύθερο.