Σαν σύστημα, εκτός από την πλήρη σωματική εξάσκηση, προσφέρει εκτόνωση της ενεργητικότητάς τους σε ασφαλείς συνθήκες, κοικωνικοποίηση, πειθαρχία, συγκέντρωση, αυτοεκτίμηση. Σαν άθλημα, τα παιδιά μαθαίνουν τις γρήγορες αντιδράσεις μέσω του παιχνιδιού, να σέβονται τα άλλα παιδιά, αλλά και να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. Οι κανόνες των αγώνων είναι λίγο διαφορετικοί για τα παιδιά από αυτούς που είναι για τους ενήλικους. Αν και τα παιδιά φορούν πλήρη εξοπλισμό προστασίας δεν επιτρέπεται κανένα λάκτισμα στο κεφάλι.