Το Taekwondo είναι ένας τρόπος για ανάπτυξη της συνεργασίας. Αν και δείχνει ατομικό, σας οδηγεί στο να μάθετε να συνεργάζεστε με τον “αντίπαλο” σας προκειμένου να βελτιωθείτε και οι δύο. Το ισχυρό του πλεονέκτημα είναι πως συνιστά ένα τρόπο προς την αυτοκατανόηση και την αυτοπεποίθηση. Είναι μια μορφή τέχνης μέσω της οποίας κάποιος μπορεί να εκφράσει την προσωπικότητά του. Το Taekwondo είναι επίσης μια γέφυρα με άλλους πολιτισμούς και χρόνους, και καθιερώνει μια επαφή με το μυαλό και το σώμα που είναι σπάνιο στη δυτική εκπαίδευση. Τα αληθινά οφέλη βρίσκονται στη βελτίωση του μυαλού, του σώματος και του χαρακτήρα. Χωρίς αυτήν την τριπλή ανάπτυξη, η γνώση των τεχνικών θα είναι αδύνατη. Απαιτούνται μεγάλη προσωπική προσπάθεια και διανοητική συγκέντρωση για να μάθετε Taekwondo, αλλά οι ανταμοιβές είναι τεράστιες.