Το Tae Kwon Do, στην αρχική του μορφή, δημιουργήθηκε από το ένστικτο της επιβίωσης. Στο πέρασμα των αιώνων εξελίχθηκε, εμπλουτίστηκε, άλλαξε ονόματα, μορφές, άλλοτε ενισχύθηκε η πολεμική του πλευρά σαν μέρος στρατιωτικής εκπαίδευσης, άλλοτε σαν παιχνίδι για διασκέδαση των θεατών, πρόσφατα η αθλητική του εκδοχή. Πάντα όμως ήταν στην βάση του μία Πολεμική Τέχνη.

Σε κάθε εποχή, σε κάθε πολιτική και κοινωνική επιρροή που γνώρισε, βελτίωνε τον ασκούμενο άσχετα με το πώς αυτός το αντιμετώπιζε. Ο λόγος για αυτό είναι, γιατί βασίζεται σε μια μαθηματική λογική, μέσα στην οποία εμπλέκεται ο κάθε ασκούμενος. Αναπόφευκτα ο μαθητής στην προσπάθειά του να τελειοποιήσει τις τεχνικές θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον εαυτό του, θα αποτιμήσει την υπομονή, την επιμονή, την θέληση, τα κίνητρά του. Θα αναγκαστεί να μάθει να συνεργάζεται με τον συνασκούμενο του γιατί τον χρειάζεται όταν αυτός συμμετέχει στις κοινές ασκήσεις, θα τον διορθώνει για να μπορεί και ο ίδιος να εκτελεί τις τεχνικές τόσο καλύτερα όσο και ο άλλος.

Θα τον ενθαρρύνει γιατί η ενθάρρυνση αυτή θα έρθει σαν ώθηση στον ίδιο για να ανταποκριθεί σε καλύτερης ποιότητας εξάσκηση.

Θα τον βοηθήσει επομένως να διευρύνει τα όριά του τεχνικά, μαχητικά, νοητικά, ψυχικά, ανθρώπινα.

Θα τον βοηθήσει να μπορεί να διακρίνει το σημαντικό από το ασήμαντο, να παίρνει εξαιρετικά γρήγορες αποφάσεις, να παραμερίσει τις όποιες νοητικές η ψυχικές αγκυλώσεις τον εμποδίζουν να μπορεί να «μετρά» ρεαλιστικά το τι είναι αυτός και τι ο αντίπαλός του.

Θα τον οδηγήσει στο να είναι ανοιχτός στην όποια απρόβλεπτη τροπή πάρει ένας αγώνας. Θα μπορεί να διακρίνει τον λόγο της νίκης και της ήττας παραμερίζοντας τον εγωισμό και αποδεχόμενος το όποιο λάθος του.

Θα ενισχυθεί επομένως η αποφασιστικότητα, η αυτοπεποίθηση, ο σεβασμός του αντιπάλου και κατ’ επέκταση του εαυτού του. Ίσως έτσι καταλήξει στην συνειδητοποίηση του ότι ο αντίπαλος είναι απλώς αυτός που του αποκαλύπτει τις αδυναμίες του, και ότι όλη αυτή η εξάσκηση είναι ένας Δρόμος προς την Αυτογνωσία. Μια Αυτογνωσία που τον ακολουθεί σε κάθε πλευρά της ζωής, σε κάθε δραστηριότητα σε κάθε συναναστροφή.