Οι παραδοσιακές πολεμικές τέχνες, μας φέρνουν σε επαφή με τα πολιτιστικά στοιχεία της εποχής και του τόπου που αναπτύχθηκαν.
Μελετώντας τες μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους.

Περισσότερα