Αρχαίοι Χρόνοι:

Το Κορεάτικο έθνος ιδρύθηκε από φυλές που μετανάστευσαν από την Μογγολία προς τον Νότο στην χερσόνησο που σήμερα είναι γνωστή ως Κορέα. Η ανάπτυξη του Κορεατικού έθνους προχώρησε μέσω διαφορετικών δυναστειών: Koguryo, Paekche, Silla, Koryo και YI. Τρείς από αυτές τις δυναστείες υπήρξαν ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές της Κορέας και η περίοδος αυτή είναι γνωστή ως η «εποχή των τριών Βασιλείων». Αυτές οι δυναστείες ήταν:

•Koguryo (37 π.Χ.-668 μ.Χ.) στο Βόρειο τμήμα της χερσονήσου και απλωνόταν στα Νότια και Δυτικά μέρη της Μαντζουρίας
•Paekche (18 π.Χ.-660 μ.Χ.) στο Κεντρικό και Δυτικό τμήμα της χερσονήσου
•Silla (57 π.Χ.-936 μ.Χ.) στο Νότιο και Ανατολικό τμήμα της χερσονήσου

Η Δυναστεία των Silla νίκησε τις Koguryo και Paekche ενοποιώντας το Κορεάτικο Έθνος σε ένα κράτος το 66 μ.Χ.

Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής, η φορεσιά αποτελούνταν από χαλαρό παντελόνι και σακάκι σε συνδυασμό με μια ζώνη στη μέση, και ήταν συνηθισμένο και στα τρία Βασίλεια. Έμοιαζε δηλαδή με τις στολές Tae Kwon Do του σήμερα. Στο Βασίλειο Paekche μάλιστα, οι ανώτεροι στρατιωτικοί φορούσαν ζώνες διαφορετικού χρώματος για να δείξουν την τάξη τους.

________________________________________

Περίοδος των Τριών Βασιλείων:

Koguryo (37 π.Χ.-668 μ.Χ.):

Επειδή το βασίλειο αυτό συνόρευε προς βορρά με εχθρικές φυλές, οργάνωσε ένα σώμα πολεμιστών, γνωστό ως Sonbae. Οι Sonbae ζούσαν σε ομάδες, σπούδαζαν ιστορία, λογοτεχνία και τέχνες και ήταν γνωστοί για την αρετή και την ανδρεία τους. Οι Sonbae έδιναν στρατιωτική ισχύ και ενίσχυαν την δυνατότητα για πολιτική ηγεσία στην περιοχή. Την εποχή αυτή υπάρχει μια πρόωρη μορφή του Tae Kwon Do, γνωστή με το όνομα Subak. Πραγματοποιούνταν μάλιστα και διαγωνισμοί σε αυτό σε διάφορα φεστιβάλ και τελετές.

Τα νωρίτερα καταγραμμένα στοιχεία των πολεμικών τεχνών στην Κορέα εμφανίζονται σε τοιχογραφίες στο άνω μέρος του τάφου Muyong Chong ο οποίος ανακαλύφθηκε σε ανασκαφές το 1935 και χρονολογείται την περίοδο μεταξύ 3-427 μ.Χ. οι τοιχογραφίες στην οροφή του τάφου δείχνουν δύο άνδρες να ασκούν μια πρόωρη μορφή του Tae Kwon Do και άλλες διακοσμήσεις. Και άλλοι τάφοι στην περιοχή έχουν παρόμοιες τοιχογραφίες με εικονιζόμενους πολεμιστές σε θέσεις που μοιάζουν με το σημερινό Tae Kwon Do, αποδεικνύοντας ότι το σύστημα αυτό ήταν αρκετά δημοφιλές και ότι εξασκούνταν τόσο από τους ευγενείς και τους στρατιώτες όσο και από τους αγρότες και την χαμηλότερη τάξη.

Paekche (18 π.Χ.-660 μ.Χ.):

Ιστορικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι στο βασίλειο αυτό οι πολεμιστές εκπαιδεύονταν κυρίως στο Ssireum, μια Κορεάτικη παραδοσιακή μορφή πάλης καθώς επίσης και στην τοξοβολία και την ιππασία. Και στην περιοχή αυτή υπήρχαν διαγωνισμοί που περιλάμβαναν μορφές πρώιμου Tae Kwon Do.

Silla (57 π.Χ.-936 μ.Χ.):

Στην αρχή το βασίλειο ήταν το ασθενέστερο από τα άλλα δύο, αλλά καθώς το Paekche μεγάλωνε στα δυτικά και το Koguryo άρχισε να επιτίθεται από τα βόρεια, κατέστη αναγκαίο να καθιερωθεί μια ισχυρή στρατιωτική δομή βασιζόμενη στις πολεμικές τέχνες. Το αποτέλεσμα ήταν το Hwarangdo, ένας πολεμικός κώδικας που βασίζεται σε υψηλά ηθικά πρότυπα, παρόμοια με των Sonbae του Koguryo. Ο όρος «Hwarangdo» σημαίνει «ο Τρόπος της Ακμαίας Νεολαίας». Το Hwarangdo τελικά έγινε η βάση της στρατιωτικής ισχύος του Silla, επιτρέποντάς του τον 7ο αιώνα μ.Χ. να κατακτήσει πρώτα το Paekche και στη συνέχεια το Koguryo και να ενοποιήσει το Κορεάτικο έθνος το 668 μ.Χ.

Οι πολεμιστές Hwarang ακολουθούσαν μια σειρά ηθικών αξιών, ποτέ δεν χρησιμοποιούσαν τις πολεμικές τους δεξιότητες χωρίς λόγο, προωθούσαν την φιλανθρωπία, την γενναιοδωρία, την συμπόνια και άλλα ανθρωπιστικά ιδανικά. Οι κύριες αρχές που ακολουθούσαν ήταν οι εξής:

•Αφοσίωση στην πατρίδα
•Υπακοή στους γονείς
•Πίστη στους φίλους
•Άρνηση να υποχωρήσουν μπροστά στον εχθρό
•Αποχή από την άσκοπη αφαίρεση ζωής οποιουδήποτε πλάσματος

________________________________________

Δυναστεία Koryo (918 μ.Χ.-1392 μ.Χ.)

Η δυναστεία αυτή ανήλθε στην εξουσία μετά την Silla. Κατά την περίοδο αυτή η εξέλιξη της πολεμικής τέχνης που είναι γνωστή σήμερα σαν Tae Kwon Do συστηματοποιήθηκε και έγινε υποχρεωτική η εκμάθησή της από τους στρατιωτικούς. Στην πραγματικότητα με τον τρόπο αυτό οι στρατιωτικοί ισχυροποιούσαν την τάξη τους. Υπήρχαν πολλοί διαγωνισμοί πολεμικής δεξιότητας που περιλάμβαναν κυρίως αγώνα (kyorugi) και σπασίματα (kyokpa).

Οι βασιλείς της δυναστείας Koryo ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για το Subak, όπως λεγόταν το Taekwondo τότε, ενθάρρυναν και υποστήριζαν τους διαγωνισμούς με αποτέλεσμα να γίνουν αυτοί πολύ δημοφιλείς μεταξύ του πληθυσμού.

Η είσοδος της πυρίτιδας στα στρατιωτικά πράγματα όμως κέρδισε την εμπιστοσύνη των στρατιωτικών και η υποστήριξη στο Taekwondo υποχώρησε. Διατήρησε την ύπαρξή του μέσω των διαγωνισμών και των παιχνιδιών που ελάμβαναν χώρα στα χωριά και τις επαρχίες.

________________________________________

Δυναστεία Yi ή Chosun (1392 μ.Χ.-1910 μ.Χ.)

Εκτός από την έλλειψη υποστήριξης από τους στρατιωτικούς το Taekwondo υπέστη περαιτέρω απώλεια ως αποτέλεσμα της αλλαγής ιδεολογίας που σημειώθηκε την περίοδο αυτή. Στις προηγούμενες δυναστείες Silla και Koryo κυριαρχούσε ο Βουδισμός, στην δυναστεία Yi κυριάρχησε ο Κομφουκιανισμός. Ως αποτέλεσμα ήταν να δοθεί περισσότερη σημασία στην λογοτεχνία και τις τέχνες και οι διαγωνισμοί Taekwondo που τελούνταν στα διάφορα φεστιβάλ να μειωθούν σε αριθμό.

Κατά την βασιλεία του τρίτου βασιλιά της δυναστείας (1401-1408μ.Χ.) προσελήφθησαν ειδικοί του Taekwondo του Ssireum και της τοξοβολίας για να βοηθήσουν την οργάνωση του στρατού.

Το 1790 ο βασιλιάς Chongjo ανέθεσε την εκτύπωση ενός βιβλίου πολεμικών τεχνών, στο 4ο κεφάλαιο του οποίου ο τίτλος ήταν «τεχνικές πάλης χεριών» περιείχε 38 κινήσεις που μοιάζουν πολύ με τις τεχνικές του σημερινού Taekwondo.

________________________________________

Ιαπωνική κατοχή της Κορέας (1910-1945 μ.Χ.)

Η Ιαπωνία μετά από την εφαρμογή ενός μακρόπνοου σχεδίου αυξανόμενης οικονομικής και πολιτικής επιρροής, κέρδισε τον πλήρη έλεγχο της Κορέας στις 22 Αυγούστου του 1910.

Το κίνητρο της Ιαπωνίας γι’ αυτή την κίνηση ήταν αφ’ ενός η βελτίωση της ευημερίας των Ιαπώνων και αφ’ ετέρου ένα εφαλτήριο για την εισβολή στην Κίνα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Ιαπωνικός αποικιακός νόμος πίεσε πολύ τους Κορεάτες και την οικονομία της χώρας, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις είχαν προνομιακή μεταχείριση, και έγινε μεγάλη εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της χώρας. Η πρακτική και η διδασκαλία οποιασδήποτε μορφής πολεμικής τέχνης απαγορεύτηκε αν και πολλοί ασκούσαν ακόμη το Taekwondo κρυφά. Κατά την περίοδο αυτή, οι Ιάπωνες πήραν ορισμένους Κορεάτες Masters στην Ιαπωνία και τους ανάγκασαν να εκπαιδεύσουν τους Ιάπωνες στρατιωτικούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διάφορες τεχνικές του Taekwondo εισήχθησαν και ενσωματώθηκαν στο Ιαπωνικό Karate. Αργότερα, το 1943 και μετά την καταστολή της διδασκαλίας των Κορεατικών πολεμικών τεχνών, επετράπη η διδασκαλία του Karate στη χώρα.

Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιαπωνία παραδόθηκε άνευ όρων και στις 15 Αυγούστου του 1945 η Κορέα απελευθερώθηκε από τον Ιαπωνικό ζυγό.

________________________________________

Σύγχρονη Εποχή

Μετά τον πόλεμο αρχικά υπήρχαν 5 Σχολές (Kwans):

1.Chung Do Kwan, ιδρύθηκε το 1944
2.Moo Duk Kwan, ιδρύθηκε το 1945
3.Song Moo Kwan, ιδρύθηκε το 1946
4.Ji Do Kwan, ιδρύθηκε το 1946 ως πρώην Yun Moo Kwan
5.Chang Moo Kwan, ιδρύθηκε το 1947

Όταν τέλειωσε ο πόλεμος της Κορέας, ο Στρατηγός Choi Hong Hi (πρώην μέλος του Chung Do Kwan), και ιδρυτής αργότερα της International Taekwondo Federation, ίδρυσε την Oh Do Kwan το 1954.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’50, άλλες τρείς Kwans προέκυψαν:

6.Jung Do Kwan το 1954
7. Han Moo Kwan το 1956
8. Kang Duk Kwan το 1956

Έγιναν προσπάθειες για ένωση των Kwans, υπήρξαν πιέσεις για τον ορισμό του ονόματος και τελικά σαν προϊόν συμβιβασμού επικράτησε το όνομα Tae Soo Do.

Ο Στρατηγός Choi Hong Hi έγινε Πρόεδρος της Korean Tae Soo Do Association το 1965. Το 1966 σχημάτισε την International Taekwondo Federation, εγκατέλειψε την Κορέα και μετέφερε την έδρα της στον Καναδά.

Στις 30 Νοεμβρίου του 1972, ιδρύεται το Kukkiwon, γνωστό και ως παγκόσμιο κέντρο του Taekwondo στην περιοχή Gangnamgu στην Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Στις 28 Μαΐου του 1973 ιδρύεται η World Taekwondo Federation (WTF) η οποία ρυθμίζει τα θέματα των αγώνων και είναι μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

Η WTF προώθησε το Taekwondo σαν άθλημα σε όλο τον κόσμο κάνοντάς το Επίσημο Ολυμπιακό Άθλημα το 2000 στους Ολυμπιακούς αγώνες του Σύδνεϋ, αφού προηγήθηκε η παρουσίασή του σαν άθλημα επίδειξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988 και του 1992 της Βαρκελώνης.