Το Chung Do Kwan είναι η πρώτη τεχνοτροπία του Taekwondo που πιστοποιήθηκε επίσημα το 1944 στην Κορέα, μετά την απελευθέρωση της χώρας από τον Ιαπωνικό ζυγό.
Οι τεχνικές του ήταν στοχευμένες στην μάχη δρόμου με έμφαση στη δύναμη μέσω της πολύ καλής χρήσης της μέσης. Ήταν από την αρχή ένα σύστημα προσανατολισμένο στην αποτελεσματικότητα στην ελεύθερη μάχη. Δεν υπήρχαν αθλητικοί αγώνες.
Είναι επηρεασμένο από το Ιαπωνικό Karate και το ΚορεάτικοTaekkyon. Φυσικά η τεχνοτροπία του διαφέρει πολύ και από τα δύο ανωτέρω.
Από πλευράς εκπαίδευσης ήταν το πιο σκληρό και το πιο αυστηρό και από τις τάξεις του ξεπήδησαν οι επόμενες Kwans.